عنوان:Milto | میلتو
وب‌سایت:https://milto.ir
پیش فاکتور
تلفن:02144098232
آدرس:تهران ، اتوبان ستاری ، بلوارفردوس شرق پلاک 396
#شناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
یادداشت سفارش:با تشکر از خرید شما .
مهر و امضای فروشگاه
تاریخ تحویل
ساعت تحویل
مهر و امضای مشتری
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب